SoftCorner - Υπηρεσίες Πληροφορικής

Personal

200 MBs Storage
5 GBs Bandwidth
10 POP3 E-mails
5 Subdomains

Business

500 MBs Storage
10 GBs Bandwidth
100 POP3 E-mails
25 Subdomains

Enterprise

2 GBs Storage
25 GBs Bandwidth
Full POP3 E-mails
Full Subdomains

Corporate

3 GBs Storage
50 GBs Bandwidth
Full POP3 E-mails
Full Subdomains
Αρχική SoftCorner

SoftCorner

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Πληροφορική Επανάσταση επέφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως είναι η τυπογραφία και το τηλέφωνο, και το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Διαδικτύου (Internet), έχουν περιορίσει τα φυσικά εμπόδια της επικοινωνίας και έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν σε παγκόσμια κλίμακα. Τι είναι όμως η Πληροφορική;

Η Πληροφορική είναι η επιστήμη που έχει σαν αντικείμενο τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διανομή της Πληροφορίας. Η Πληροφορική ΔΕΝ είναι η επιστήμη των υπολογιστών (Computer Sience), χρησιμοποιεί όμως τα συστήματα υπολογιστών ως το καλύτερο εργαλείο για την υλοποίηση των μεθόδων της. Επιστημονικά όμως, έχει ένα ευρύτερο σκοπό που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές.

Η Πληροφορική ως έννοια είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις "Φέρω" και "Πλήρης". Κατ' επέκταση η έννοια "Πληροφορία" σηματοδοτεί εκείνο το νοηματικό περιεχόμενό που είναι ολοκληρωμένο, σαφές και αξιόπιστο. Η πληροφορία, έχει να κάνει με τα στοιχεία εκείνα που μεταδίδονται από μια πηγή προς κάποιον δέκτη. Στην Πληροφορική η Πληροφορία αναπαρίσταται από την ποιοτική αξία του bit (0 ή 1) ή του qubit(quantum bit), (0 έως 1). Σήμερα η Πληροφορία θεωρείται το τρίτο στη σπουδαιότητα συστατικό του Σύμπαντος, μετά την ύλη και την ενέργεια.

Γενικότερα, το Διαδίκτυο(Internet) είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο (δια)συνδέει επιμέρους δίκτυα. Ο αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη σύνθεση λέξεων inter-network. Διαδίκτυο είναι,λοιπόν, το παγκόσμιο σύμπλεγμα διασυνδεδεμένων υπολογιστών, υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχεται στους χρήστες του. Στόχος του Internet είναι η μετάδοση της Πληροφορίας.

Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες επιστημονικές και άρτια τεχνικές γνώσεις που διαθέτουν τα μέλη του SoftCorner απασχολούνται στους τομείς παροχής υπηρεσιών Λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων Λογισμικού (ανάλυση και προγραμματισμός εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων). Σε γενικές γραμμές το SoftCorner ασχολείται με τους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού πληροφορικής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Μία νέα εφαρμογή μελετάται διεξοδικά, τίθενται οι λειτουργικές προδιαγραφές, αναπτύσσεται το λογικό ισοδύναμο του συστήματος, αναλύονται τα δεδομένα, σχηματίζονται διαγράμματα διεργασιών, δεδομένων και καταστάσεων και κατόπιν προδιαγράφονται προγράμματα. Παράλληλα, τίθενται προδιαγραφές για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις με βάση τον συνδυασμό κόστους-ωφέλειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: O σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής διαδικτύου απαιτεί χρήση εξειδικευμένων γλωσσών και γνώσεις στη δομή των πρωτοκόλλων. Οι προγραμματιστές αυτού του είδους σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, εγκαθιστούν, βελτιώνουν και συντηρούν ιστοσελίδες και εφαρμογές, που είναι προσπελάσιμες από χρήστες του διαδικτύου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Αναλαμβάνουμε καθήκοντα διαχείρισης όσον αφορά στη χρήση συστήματος βάσεως δεδομένων από χρήστες και εφαρμογές. Διασφαλίζουμε τα αρχεία των δεδομένων από απρόβλεπτες καταστροφές, όπως επίσης και από την πιθανότητα, εσκεμμένης, παράνομης πρόσβασης. Επιβάλλουμε κανόνες διατήρησης της πληρότητας των δεδομένων. Καθορίζουμε σχήματα ελεγχόμενης πρόσβασης στα δεδομένα, αποδίδοντας δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες και εφαρμογές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Σ' ένα οργανωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, γίνεται ανάλυση και σχεδιασμός της εφαρμογής και κατόπιν παραδίδονται τμήματα στον προγραμματιστή, για υλοποίηση με μία γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης, ο προγραμματιστής μπορεί να αναλαμβάνει και τη συντήρηση, τον έλεγχο, καθώς επίσης και την τροποποίηση υπαρχόντων εφαρμογών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν μία πραγματικότητα σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου για παρακολούθηση των χρηστών, δήλωση νέων χρηστών, προσδιορισμό των δικαιωμάτων τους, ασφάλεια στην πρόσβαση, διασφάλιση των δεδομένων και αρχείων (backups), Εισαγωγή νέων διαχειριστικών εφαρμογών και προγραμμάτων συστήματος, εκπαίδευση και τέλος βοήθεια σε κάθε χρήστη του δικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Σήμερα υπάρχουν πολλά έτοιμα προγράμματα, που επιλύουν διάφορα προβλήματα και καταστάσεις. Πολλές φορές, η επικοινωνία για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους απαιτεί ειδικά προγράμματα, τα λεγόμενα ενδιάμεσα (interfaces). Ο προγραμματιστής συστημάτων είναι αυτός αναπτύσσει τέτοια προγράμματα, καθώς και άλλα προγράμματα για την καλύτερη αξιοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Ο αναλυτής συστημάτων μπορεί να ασχοληθεί με το λεπτομερή σχεδιασμό προγραμμάτων interfaces, και το σχεδιασμό προγραμμάτων που θα συνεπικουρούν τις διεργασίες του λειτουργικού συστήματος.

 

e-Shop

Νομοθεσία

law
  • Ιστοσελιδες

  • Εφαρμογες

sam-24 Είναι απαραίτητο να έχω μια ιστοσελίδα;
Τι οφέλη θα έχω από αυτό;
Περισσότερα...
Η επιχείρησή μου χρειάζεται μια διαδικτυακή εφαρμογή;
Σε τι μπορώ να ωφεληθώ;
Περισσότερα...